Vitamin C ประโยชน์ดีๆที่ควรรู้

วิตามิน C หรือชื่อเต็มๆว่า กรดแอสคอบิค (Ascobic Acid) เป็นวิตามินที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากการทานเข้าไป มาดูกันว่าประโยชน์เด่นๆที่เราได้จากวิตามินซี มีอะไรบ้าง